اطلاعات تماس
فرش سیاحی

 

رکت عامر محاسب گلستان در سال 1388 به شماره  ثبت 5370 در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گنبد کاووس به ثبت رسید. این شرکت از آغاز تلاش خود را معطوف به انتخاب و بهره گیری از متخصصین و اساتید دانشگاه نموده و همچنان می کوشد تا با استفاده از نیروی انسانی متخصص و با تجربه خدماتی با کیفیت و بر پایه استانداردهای روز مالی و حسابداری و با توجه به قوانین و بخشنامه های مالیاتی کشور ارائه نمای